Friday, September 29, 2006

Käpylinnun poikaset lähtivät / The youngs of Crossbill left the nest

Kävin pikkukäpylinnun pesällä Puolivälinjängänmäellä kontrolloimassa tilannetta 21.9. Kaukoputkella totesin ainakin kaksi lähdöllään olevaa poikasta pesässä. Arvioin menevän vielä pari päivää lähtöön. Tänään (29.9.) totesin, ettei pesässä ollut enää liikettä. TH

I controlled the situation on the nest of Crossbill on Puolivälinjängänmäki on 21.9. With telescope I saw that there were at least two youngs, about to leave the nest. I estimated, that it will take a couple of days for them to leave. Today (29.9.) I didn't see any more movement in the nest.

Я проверил гнездо клеста-еловика на Пуоливялинянганмяки 21.9. С телескопом я увидел по крайней мере два птенца в гнезде, готовы оставит его. Я считал, что требует еще пару дней для них вылететь. 29.9. я не видел никакого движения в гнезде.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?