Monday, August 07, 2006

Suon pienimpiä - Tiny flowers on peat bogs

Värriön vetisillä soilla, lähteiköissä ja tunturista valuvien purojen hetteiköllä kasvaa heinä-elokuussa hento, vaaleanpunakukkainen, vaatimaton kasvi. Sen kukan terälehdet ovat vain 5-8 millimetrin mittaiset, joskus aivan valkoiset. Kyseessä on suohorsma (Ebilobium palustre), jota on vaikea äkätä loppukesästä rehottavan maitohormsman pikkuserkuksi.

Suohorsma on verraten yleinen Pohjolan kasvi, suoniittyjen aikaan vielä nykyistä yleisempi.

In the moist peatlands with moving waters and in swampy creeks flowing down from the Varrio fells you may find in July-August a small, fragile looking plant with tiny purple or white flowers. It is Marsh willow herb (Ebilobium palustre). It may be hard to reckon that this is a small cousin of Rosebay willow herb (Ebilobium angustifolium), the tall and showy pink late summer flower all over Finland.

Marsh willow herb is quite common plant in Nordic countries, in suitable moist environments.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?