Thursday, August 03, 2006

Punakylkirastaan kanta vahva - Redwing stock is strong

Punakylkirastas on kuuluva ja näkyvä Värriön luonnonpuiston peruslintu. Sen kanta luonnonpuistossa on noin 500 paria, ja se kuuluu kymmenen yleisimmän lintulajin joukkoon. Kuvan punakylkirastas varoitteli äänekkäästi Värriö II:n koivuvyöhykkeessä poikasiaan - tai kiinnitti tarkoituksella kulkijan huomion itseensä lähimaastossa lymynneiden, jo lähes täysikasvuisten poikasten asemesta.

Punakylkirastaan kanta on nousussa. Kun se tavattiin pistelaskentareiteillä 1980-luvun puolivälissä 20 kertaa, se tavataan 2000-luvun puolivälissä keskimäärin 35 kertaa (yhteensä kolmella, ennen juhannusta havaittavalla linjalla). Punakylkirastaan yleistyminen on tilastotieteen puolesta merkitsevä, sillä nousun todennäköisyystaso on 96 prosenttia.

Redwing (Turdus iliacus) can be easily heard and seen in Varrio Nature Reserve. The total stock is about 500 pairs. Redwing belongs to top ten species by its abundance, in the reserve.

The redwing in the photo was met in the birch belt (region subalpina) of Varrio II. The bird was tame and noisy, and seemingly tried to draw attention to herself, instead of almost grown up, nearby chicks.

The stock is in rising trend. When Redwing was counted earlier, in mid 1980s, about 20 times in the spotwise counting lines, it is now recorded on average 35 times. The rising trend is also statistically significant; the probability level for the rise is 96 per cent.

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?