Sunday, August 20, 2006

Oma maa mansikka / Strawberry field of our land

Ahomansikka kasvaa Värriön Pirunkurulla eräällä oman maan pohjoisimmista kasvupaikoista. Tältä paikalta löytyy elokuun loppupuolella viitisenkymmentä pienen pippurin kokoista, mutta - ah!, niin aromikasta marjaa. Paikalla on samaa sukua kolme muutakin marjakasvia - lillukka, mesimarja ja hilla. Tänä vuonna kurun rinteiltä löytyy myös suuhun pantavaksi runsaasti komeita mustikoita, muun maan mustikoista poiketen. TH

Wild strawberry (Fragaria vesca) grows on the Devil's Canyon (Pirunkuru) on Värriö area on one of the northernmost places of our Finland. On late August you can find here 50 berries, of size of a little pepper, but the taste is so full of aroma. There are also three other relative berries on this place - roebuck berry (Rubus saxatilis), arctic bramble (Rubus arcticus) and arctic raspberry (Rubus chamaemorus). On this year there are also on the slopes of canyon very many, big bilberries (Vaccinium myrtillus) to eat, differently from the other parts of the country.

Земляника растет на Пирункуру (Ущелье черта) в Вярриё на одном из самых северных мест нашей Финляндий. Во второй половине августа тут можно найти ягодок 50, размером маленького перца, но вкусом так ароматные. Тут растут и три других родственных вида - костяника, поляника и морошка. В этом году на склонах ущелья найдешь и много крупных
черник кушать, наоборот от остальной страны.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?