Monday, August 14, 2006

Mäntyjen kasvu jo loppunut, hiilidioksidin sieppaus edelleen vahvaa - Growth of Scots pine over, Carbon Dioxide Capture still strong

Elokuun alun lämpökausi pitää hiilidioksidin sieppauksen edelleen
vahvassa vauhdissa Värriön Smear - asemalla. Kotovaaran männikkö (kuvassa, vaaran laella Smear - säähavaintotorni ja taustalla Nuorttitunturi) yhteyttää hiilidioksidia edelleen lähes samalla päivävauhdilla kuin juhannuksen tietämissä. Oheisen graafin ylempi kuvaaja näyttää hiilidioksidin sieppauksen nopeuden päiväarvot (päivähavainnot, punainen käyrä on liukuva keskiarvo). Alempi käyrä näyttää hiilidioksidin sieppauksen summautumisen koko kevään ja kesän aikana. Kumpikin kuvaaja kertoo, että hiilidioksidin sieppaus on edelleen hyvässä vauhdissa.

Alempaa kuvaa (vihreää käyrää) voi verrata siihen, miten Kotovaaran männyt kasvattavat vuosittain pituuttaan (graafi oikealla). Mäntyjen pituuskasvu oli Kotovaaran koepuissa vain noin 8 cm. Se tuli valmiiksi jo kesäkuun lopussa. Mäntyjen paksuuskasvu jatkuu siitä hitaana kesäpuun kasvuna vielä runsaan kuukauden verran, heinäkuun loppuun tai elokuun puoliväliin.

Mihin Kotovaaran mäntyjen loppukesästä sieppaama hiilidioksidi katoaa, kun männyt eivät näytä sitä sen paremmin pituus- kuin paksuuskasvunakaan?

Katso Kotovaaran mäntyjen hiilidioksidin sieppauksesta lisää täältä (englanniksi); hiilidioksidin sieppauksesta ja sen merkityksestä kasvihuoneilmiössä yleistajuisempi artikkeli (suomeksi) täällä.

*****

The warm spell of the late July and early August has kept photosynthesis of Scots pines high in Varrio Nature reserve. The research trees in Kotovaara hill (in the photo, Smear climate tower in the middle, Nuorttitunturi fell at the background) capture carbon dioxide still almost at the same rate as they did in the midsummer days. The upper graph in the lef shows the daily values (daily points; red is the moving average) and lower (green graph) shows the integral values for the whole spring and summer. Both graphs tell that carbon dioxide capture is still going strong when approaching mid August.

The timing in the lower (green) graph can be compared to the timing of shoot growth of the Kotovaara Scots pines (graph to the right). The shoot growth starts at the end of May and lasts only to the end of June. In the study shoots the elongation was about 8 cm. The diameter growth lasts about one month longer, but at the end of July only thin summer wood cells are formed in the annual ring. The thickness growth is more or less over by mid August.

Where does all the captured carbon dioxide of the late summer go, as the Kotovaara Scots pines do not show it as growth of trunk dimensions (height and diameter)?

More about Carbon dioxide capture of Kotovaara Scots pines in here.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?