Wednesday, August 16, 2006

Metson maa - Land of Capercaillie


Värriöruntureilta koilliseen avautuu laaja vanhojen mäntymetsien laakso, kartoille nimettynä Hirvasjoen petäjärinne. Se on metson maata, kuulua 1900-luvun eränkävijöiden tavoittelemaa kaukaista kairaa. Kun Värriön luonnonpuisto perustettiin tänne 1981, metsokannan säilyminen turvattiin. Metsojen määrä on hienoisessa nousussa. Seuraamme metsoja tässä laaksossa myös Värriön tutkimusaseman radiopannoin. Emme kuitenkaan tiedä vielä, milloin metsokanta vahvistuu niin paljon, että siitä siirtyy osa luonnonpuiston ulkopuolelle, vahvistamaan metsästettävää kantaa.

Northeast of Varrio fells there is a wide valley covered by old Scots pine forests. This is the land of Capercaillie (Tetrao urogallus). In 1900s it was famous game bird hunting area, remote wilderness which was difficult to reach when the roads were still few. When Varrio (Strict) Nature Reserve was established in 1981, it meant end to the hunting era. Permanent conservation of capercaillies was secured. The stock has been in slight rising trend. In this valley we monitor the capercaillies also with radiotracking method. We do not know yet, however, when the Capercaillie stock has strengthened so much, that the surplus starts to move outside the nature reserve, to supplement the basic stock in the hunting areas.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?