Monday, August 21, 2006

Lintuhavaintoja / Bird observations

Eilisiä kurmitsoja olikin kolme, sillä samaan aikaan nousi kolmaskin kurmitsa lentoon, mutta laskeutui heti lähdön jälkeen. Luulin sitä joksikin muuksi linnuksi. Näin kuitenkin päättelin tänään, kun Ykkösen laesta lähti lentoon kurmitsa, joka laskeutui heti takaisin. Se oli syyspuvussa oleva keräkurmitsa, ja melko arka.

Kuutsjärven W-puolen kurussa oli aamupäivällä hippiäinen. Ehkä niitä oli enemmänkin. Hippiäisiä on tänä vuonna ollut yllättävän vähän.

Asemalla oli iltapäivällä sinirinta. Ne ovat muutolla. Muutama päivä sitten niitä näkyi jo normaalia enemmän. TH

There were 3 Dotterels on Värriö 1. yesterday, because I saw 3 birds rising, but the third
fell down at once. I thought it was an other kind of bird. However, this was my conclusion, when I saw Dotterel on Värriö 1 today, which got down ot once after rising. He was a Dotterel in autumn dress, and he was rather timid.

On the gully to the W from Kuutsjärvi I saw a Goldcrest (Regulus regulus) in the morning. Perhaps there were more of them. There has been very few Goldcrests here this year.

On the station I saw a Bluethroat in the afternoon. They are moving. Already a few days ago I saw them more than usually.

Там были 3 хрустанов на Вярриё 1. вчера, потому что я видел 3 птиц, которые улетели, но одна иэ них спустилась сразу после подема. Я думал, что она была другого вида. Все-таки, я такой вывод сделал, когда видел сегодня хрустана, который спустился сразу после подема. Это был хрустан в осенней одежде, и он был довольно дикий.

На ущелье на запад от Куутсярви я видел королка утром. Может быть, там были и другие
королки. В этом году тут довольно мало их.

На станций я видел варакушку во второй половине дня. Они сейчас на миграций. Уже несколько дней тому назад я видел их больше чем обычно.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?