Sunday, August 20, 2006

Kurmitsat liikkeessä / Dotterels are moving

Tänä aamuna kymmenen aikaan nousi 2 keräkurmitsaa lentoon Ykkösen laesta, heittivät hyräillen lenkin etelän suuntaan, ja lähtivät pohjoiskoillista kohti. Linnut lensivät outoon suuntaansa niin kauan kuin saatoin kiikarilla nähdä. Viimeiset kurmitsat on tavattu täällä 24.8., joten nämä lienevät viimeisiä tänä vuonna. TH

Today morning at 10. 2 Dotterels got up from Värriö 1, made a circle to the south and turned to NNW, in a low voice. They flew to that strange direction as long as I could see them with binocle. The latest Dotterels have been seen here 24.8., and it seems that these birds are the last ones this year.

Сегодня утром в 10. улетели 2 хрустана с Вярриё 1., сделали круг на юг и повернули на северо-восток-север, тихо мурлыкая. Они летали в это странное направление так долго как я мог их биноглем видеть. Последные хрустаны видели здесь 24.8., значит эти птици могут быть последные в этом году.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?