Thursday, August 31, 2006

Käpylinnun syyspesintä / The nest of Crossbill in autumn

Tullessani töihin tänään 31.8. löysin pikkukäpylinnun pesän kuusen latvasta 12 m kork. Näin naaraan menevän pesään, ja jäävän sinne pitkäksi aikaa,joten sillä oli joko munat tai pienet poikaset. Lähtöaika pesästä lienee syyskuun puolivälin-lopun aikana.

Havainto on ensimmäinen syksyinen pesälöytö aseman historiassa. Toissa vuonna käpylinnun kerjääviä poikasia näkyi vielä marras-joulukuullakín, mikä viittaa pesimiseen loka-marraskuussa. Syksyisiä pesälöytöjä ei kuitenkaan ole tehty meillä, eikä esim. Pohjolan linnut tiedä yksilöityjä syksyisiä löytöjä. Sen sijaan Venäjän puolella on todettu poikasten lähtöä vielä syyskuussa. TH

When I came to work today 31.8. I found a nest of Crossbill on the top of spruce at height 12 meters. I saw that the female bird went to nest for a long time, so that she had eggs or small youngs. They will leave the nest obviously at half-end of september.

This observation is the first found living nest of bird in autumn in the history of the station. The year before last year I saw youngs of crossbills, which were begging food even in november-december. This makes a sign that they nested at october-november. However, the nests have not been found in autumn by us, and for ex. Pohjolan linnut- book (Birds of the North) does not know individualized findings in autumn. But in russian side they have found nests, which the youngs have left in september.

Когда я приходил на работу сегодня 31.8. я нашел гнездо клеста-еловика на вершине ели в высоте 12 м. Я увидел самку, которая шла в гнездо на долгое время, значит у нее яица или молодые птенцы. Я считал, что они оставят гнездо в половине-конце сентабря.

Это первая находка гнезда птицы осенью в историй нашей станций. В предидущем прошлого году я видел выпращивающих корм птенцов клестов даже в ноябре- декабре, что показывает на гнездование в октябре-ноябре. Все-таки, у нас не нашли гнезда осенью, и например книга Похйолан линнут (Птицы севера) не знает настоящих находок гнездов осенью. Но, на русской стороне нашли гнезда, какие птенцы оставили в сентабре.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?