Tuesday, August 08, 2006

Juolukka on rämeiden mustikka - Bog bilberry in bogs


Juolukka (Vaccinium uliginosum) on Värriön luonnonpuistossakin kosteiden maiden kasvi. Sen löytää rämeiltä, soiden laitamilta, puronotkelmista ja tunturien välisistä kuruista.

Linne pani kosteusvaatimuksen jo kasvia nimetessään merkille: latinankielisessä nimessä kosteutta takoittaa juuri sanan osa uligo. Englannin kielessä juolukka on nimetty muitta mutkitta "rämeiden mustikaksi" (Bog bilberry).

Juolukan marja ei ole aina symmetrisen pallomainen, kuten mustikalla.

Bog bilberry grows, according to its name, also in Varrio Nature Reserve often in peatbogs or on the moist edges of peatlands. The famous Swedish botanist, Linne already pinpointed this trait to moisture in the scientific name that he gave to the plant. The word uligo in the name refers to moisture.

The berry is not necessarily symmetrical, like is the case with the more common bilberry proper (Vaccinium myrtillus).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?