Friday, August 25, 2006

Jäniksen kannanvaihteluista Värriössä - On population changes of Mountain hare in Varrio Nature Reserve


Jäniksestä saadaan verraten vähän kesähavaintoja Värriön luonnonpuistossa. Varmimmin sen taitaa nähdä aamuvarhaisella tutkimusaseman pihalla.

Talviajan lumilinjahavaintojen perusteella jänis on kuitenkin luonnonpuiston yleisin riistaeläin. Vuosina 1968-2006 sen jäljet on laskettu pitkän lumilinjan hiihdossa yhteensä 9466 kertaa, kun riekon jäljet laskettiin 6542, oravan 4287 , kärpän 3119 ja ketun 2682 kertaa.

Jäniskanta on pysynyt Värriön luonnonpuistossa verraten vakaana, vuotuisista vaihteluista huolimatta (oheinen kuva, se suurenee klikkaamalla). Jäniskanta aaltoilee normaalisti noin 6-7 vuoden jaksossa. Samaa, tai ehkä hivenen lyhyempää jaksoa on jänis noudattanut Värriössäkin.

Ainoa poikkeus jokseenkin tasaisesta linjasta on vuosi 1987, jolloin jäniksen jäljet laskettiin lähes 100o kertaa. Samana vuonna oli tavallista enemmän myös kettuja.

Värriön luonnonpuiston rauhoittaminen ei ole nostanut jäniskantaa kuten esimerkiksi riekolla on tapahtunut. Mutta eipä jäniskanta ole taantumaankaan päin.

In summer time we have only few observations on Mountain hare (Lepus timidus) in Varrio Nature Reserve. In fact, it might be easiest to see it early in the morning just on the yard of the research station.

Based on winterly track observations Mountain hare is the most abundant mammal or in general game animal in the reserve. Between 1968-2006 we have counted, along the long snowline, the track of mountain hare 9466 times, of Willow ptarmigan 6542 times, of Red squirrel 4287, of Ermine 3119 and of Red fox 2682 times.

The Mountain hare stock has stayed quite stabile in the reserve. There seems to be a cycle of some 5-7 years in the abundance, which is known also elswhere in Finland. The only exception from the rather stabile trend line is the year 1987, when we counted almost 1000 tracks in the winter time (1986-87). This was the winter of abundant Red foxes, too.

The conservation of Varrio Nature Reserve has not raised the population of Mountain hare, as it has happened for instance with Willow ptarmigan. But on the other hand: Mountain hare populations are sinking neither.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?