Wednesday, August 23, 2006

Havaintoja kanalintulinjalta / Observations from the fowl line

Kävin aseman kanalintulinjan (22,5 км) jopa 21-22 asteen lämpötilassa. Kanalintuja en havainnut, ellei kanahaukkaa lasketa siksi. Se lensi Puolivälinmäellä linjan poikki puolenpäivän maissa. Suon laitakuusikossa Pitkänjängän NE-puolella uroshirvi lähti makuulta jääden n. 50 m päähän tuijottamaan. Laskin siltä n. 6 piikkiä puolellaan lapiosarvista. Se oli vaikeata repsottavien isojen nahanriekaleiden takia, joita se oli irrottanut hankaamalla sarvia puihin. Sitten se örähti ja pakeni. Puolivälinjängällä oli yksi hilla kukassa. TH

I walked the fowl line of the station (21-22 км) at the temperature of 21-22 degrees. I didn't see the fowl birds. I saw a Goshawk flying on the Puolivälinmäki across the line on the middle of the day. In spruce forest by a mire a male moose got up and escaped. He stayed to look at me at 50 m from me. He ha d horns with 6 + 6 spikes, but it was difficult to count them, because of the rags of skin. Then he growled and left. On the Puolivälinjänkä-mire there was raspberry in blossom.

Я прошел линию тетеревинных птиц станций (21-22 ль) в температуре даже 21-22 градуса. Тетеревинных не видел, зато тетеревятника-ястреба видел на сопке Пуоливялинмяки в полдень. Он летел через линию. На ельнике у болота на северо-восток от Питкаянка встал самец лося и убегал. Но, он остался смотреть на меня на расстоянии метров 50 от меня. Я считал зубы рогов - 6 + 6, хотя это было трудно иэ-эа клоков кожи, висящие с рогов. Потом он проворчал и исчес. На болоте Пуоливялинянка цвела морошка.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?