Monday, August 28, 2006

Alkavaa ruskaa - Approaching autumn colors

Vaikka elokuun loppu on Itä-Lapissakin aurinkoinen, kuiva ja lämmin eikä yöpakkasistakaan ole tietoa, luonto silti tietää että sen on mentävä ruskaan. Ensimmäisenä sen näkee soilta, ja osasta koivuja, kuten tältä Nuorttinahon jängältä Värriön luonnonpuiston läntisessä laidassa.

Although the end of August is still sunny, dry and warm, and there have been no rewal night frosts yet, the Nature knows that it is about the time to change the colors. We can see it first on the peat bogs, like here in the Nuorttinahonjanka mire, on the western edge of Varrio Nature Reserve.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?