Monday, July 03, 2006

Värriön luonnonpuiston linnut - Birds database of Varrio Nature Reserve

Värriön luonnonpuiston lintutietokannassa on kesä-heinäkuun vaihteessa 2006 yhteensä 137 lajia. Pajulintu on niistä ylivoimaisesti yleisin (3000 paria), ja yhtä selvä kakkonen on järripeippo (1760 paria). Kuvassa Värriön 25 yleisintä lintulajia ja niiden arvioidut parimäärät puiston sisällä.

Lintutietokantaan hyväksytään kaikki lajit, jotka on todennetusti, kautta aikojen havaittu Värriön luonnonpuiston nykyisten rajojen sisäpuolella. Kustakin lajista on merkitty viimeisin havainto. Luonnonpuiston kantalajeja ei tietokantaan päivittäin merkitä, mutta keskiharvinaisista lajeista on tuorein merkintä, vaikka laji olisi tavattu sinä vuonna useammankin kerran. Vanhin todennettu (silti sille lajille viimeisin) havainto on vuodelta 1971: haapana 4 kpl Kuutsjärvessä (saunalammella) 3.10.1971. Itä-Lapin isommilla järvillä sinänsä yleinen haapana on todellinen harvinaisuus lähes järvettömässä luonnonpuistossa.

Arvio Värriön luonnonpuiston lintujen määristä perustuu säännöllisiin alkukesän linjalaskentoihin, joita tehdään vuosittain 3 kappaletta sarkalaskennan menetelmällä ja 3 kappaletta pistelaskennan menetelmällä. Linjalaskennat alkoivat 1984. Linjalaskentojen tuloksia tallennetaan parhaillaan digitaaliseen arkistoon. Tuloksista on tallennettu noin 40 prosenttia, mihin otokseen oheinen kuva perustuu. Lintumäärien arviot on suhteutettu Suomen "virallisesta" lintulaskennasta (lintuatlas) saatuun arvioon Itä-Lapin pajulintujen esiintymistiheydelle.

Currently there are 137 species in the birds database of Varrio Nature Reserve.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?