Wednesday, July 05, 2006

Viime päivien lintuhavaintoja / Observations of birds of the last days

2.7. havaitsin Kemijokivarressa Lipakassa 2 pikkusirkkua laulamassa muutaman sadan metrin välein klo 16.30. Klo 17.40 Tyynenojalla lähellä Nuorttijokea kotka lähti petäjän latvasta tien varrelta. Ilm. vanha maakotka. Klo 17.55 Kyörteslammella oli tyllipoikue. Ainijärvellä runsaan sinileväkukinnan estämättä oli vielä 11 mustalintua ja 2 pilkkasiipeä parvessa klo 19.
3.7. aamulla 9. jälkeen Kuutsjärven SE-puolella vihervarpuspoikue jätti pesänsä. Tarkka pesäpaikka ei selvinnyt. TH

3.7. I heard 2 Little Buntings (Emberiza pusilla) singing on Lipakka by the Kemijoki-river at 16.30. At 17.40 on Tyynenoja-creek flew away from a pine an eagle, probably old Golden Eagle. At 17.55 on the pond Kyörteslampi there was a brood of Ringed Plover (Charadrius hiaticula). On the lake Ainijärvi were 11 Common Scoters (Melanitta nigra) and 2 Velvet Scoters (Melanitta fusca) in the flock at 19. There was also very much of blue-green algae at the lake, but it didn't bother the birds. 3.7. left the nest youngs of Siskin on the SE-side of Kuutsjärvi. The exact place of nest was not found.

3.7. я слышал 2 овсянки-крошки поющих в Липакка на берегу реки Кемийоки в 16.30. В 17.40 у ручея Тыыненойа улетел орел с сосны. Наверно это был старый орел-беркут. В 17.55 на озерке Кюёртеслампи был выводок галстучника. На озере Аиниярви была стая, в чем 11 синьг и 2 турпана. В воде обильно цвела синяя водоросль, но птицам это не мешало. 3.7. оставили гнездо птенцы чижа утром после 9. на юго-восточной стороне Куутсярви. Точного места гнезда я не узнал.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?