Thursday, July 20, 2006

Sinilevätarkkailua ilmasta - Cyanobacteria observation from the air

Rajavartioston huoltolennolta tutkimusasemalle näkyi hyvin tämän kairan sinilevätilanne. Ainijärvi (ylempi kuva) kuuluu niihin harvoihin Lapin järviin, joissa sinilevän kukkiminen on jokakesäinen ilmiö. Leväpuuro näkyy rantavedessä vihreänä.

Sen sijaan aseman viereinen Kuutsjärvi (alempi kuva) kuultaa edelleen kirkkaana helmenä Värriötunturin suojassa. Viime kesänä myös Kuutsjärvessä havaittiin Anabaena lemmermannii -sinilevää.

Mistä johtuu, että ihmisen aiheuttamaan rehevöitymiseen yhdistetty sinilevä voi kukkia myös erämaajärvessä? Värriön seudulla syynä lienee fosforipitoinen maaperä. Soklissa, seitsemän kilometriä Ainijärvestä luoteeseen, on merkittävä fosfaattiesiintymä. -PM

In the maintainance fligh to Varrio Reseach Station it was easy to observate cyanobacteria occurrence in this wilderness. In the lake Ainijärvi (up) cyanobacteria flowering is every summer phenomenon, which is an exception in Lapland. Cyanobacteria pulp shows green in the shore water of Ainijärvi.

Luckily our own lake Kuutsjärvi (down) is still clear like a pearl, sheltered by the Värriö fell. In the last summer Anabaena lemmermannii cyanobacterias was found in Kuutsjärvi.

Normally cyanobacterias occur in eutrophic water systems, which are influenced by human activities (agriculture, waste water etc.). It is a little wonder why cyanobacterias occur so much here in the wilderness lakes. A potential reason is the phosphorous rich soil that occur in the Varrio area and in the neighbourhood. In Sokli, seven kilometers from Ainijärvi to northwest, there is a remarkable phosphate deposit.

Эта был хорошо рассмотреть озёра из вертолёта. В озера Аиниярви (наверху) есть цветние воды, значит сюанобактерия. К счастью, наша озера Куутсярви (внизу) светлий как жемчужина. Но прошлом году тоже в Куутсярви была "Анабаена луммерманнии"-сюанобактерия.

Почему в лесная озёра далеко от городы и земледелие есть цветние воды? Может быть, фосфор-богатый земля причина на Вярриё-край.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?