Sunday, July 23, 2006

Reipasta kasvua - A rapid growth


Värriössä pakerretaan nyt lustonäytteiden parissa. Lustonäytteitä kerätään Värriön luonnonpuiston ja Sallan yhteismetsän alueelta aineistoksi MicroForest-metsikkömallia varten, jolla mallinnetaan metsien kasvua muuttuvissa ympäristöolosuhteissa.

Tämä nuori mänty on kasvanut hyvin: 10 - 30 vuoden ikäisenä sen keskimääräinen paksuuskasvu on ollut yli 5 mm vuodessa (siis kaksi kertaa luston leveys). Ilmaston muuttuessa paksuja lustoja on luvassa jatkossakin. Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan Pohjois-Suomen metsien kasvu oli 6,8 % parempaa jaksona 1999 - 2005 kuin jaksona 1996 - 2003. Kasvun lisäys johtuu osaksi metsiemme muuttuneena ikärakenteena, mutta myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu tuntuu jo kasvussa. -PM

We are working now in Varrio with wood discs. In this summer we are collecting data for new MicroForest -stand model, which will model forests growth in changing environment conditions.
Sample plots situate in Varrio Nature Reserve and in commercial forest in southern Salla about 150 kilometers from Varrio to south-west.

This young pine tree has grown rapidly. Its diameter has grown 5 millimeters per year when it has been 10 - 30 years old. The forests of Lapland growth now better than ever before. According to the Finnish Forest Inventation (organized by Finnish Forest Research Institute "Metla") forests of Lapland have grown 6,8 % more in period 1999 - 2005 than period 1996 - 2003. This is partly reason of age structure of forests, but partly it's reason of higher CO2-consentration in the atmosphere.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?