Sunday, July 02, 2006

Ojakellukka Kynsikurussa - Water avens below Kynsivaara hill

Värriön luonnonpuiston tunturien ja vaarojen kuruissa ja niiden yläpuolisissa kosteissa painanteissa kasvaa rehevän maan tyyppikasveja kuten metsäkurjenpolvea ja kulleroa. Kynsikurun länsipäässä kasvaa myös ojakellukka (Geum rivale).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?