Thursday, July 13, 2006

Käki on Värriön luonnonpuiston kummajainen - Cuckoo, Cuculus canorus, is abundant in Varrio Nature Reserve

Värriön tutkimusasemalla alku- tai keskikesästä vieraileva, lintujen äänistä kiinnostunut tutkija tai luontoharrastaja ei voi olla huomaamatta, kuinka runsas käki (Cuculus canorus) on luonnonpuistossa. Käen kukuntaa kuulee pitkospuureitillä, se kähisee tutkimusaseman ympäristössä, ja sen voi tavata aivan avotunturissa, kuten kuvan uroskäki Värriö III:n laen länsilaidalla.

Värriön tutkimusaseman säännöllisten, ennen juhannusta tehtävien lintulaskentojen (3 pistelaskentareittiä ja 3 sarkalaskentareittiä) perusteella käki kuuluu Värriön luonnonpuiston 20 yleisimmän linnun joukkoon. Se on yleisempi kuin riekko tai metso. Kaikki muutkin kookkaat metsälinnut, kuten korppi tai haukat jäävät runsaudessaan käen taakse. Mahdollisesti käki on myös yleisempi kuin esimerkiksi kuukkeli tai tavallisin kahlaaja liro. On tosin muistettava, että kesäkuun reittilaskennoilla hyvin kuuluvan käen runsaus korostuus hiljaisempiin lintulajeihin verrattuna.


Viimeiset 10 vuotta käki on ollut Värriön luonnonpuistossa runsastumaan päin. Se havaittiin (pääosaksi kuulohavaintoja) kuudella lintulaskennan reitillä 2000-luvun puolivälissä noin 50 kertaa vuodessa, kun vuosikymmen sitten havaintoja oli vain kymmenisen kappaletta vuodessa. Onko muutos todellinen? Tämä vaatii vielä havaintosarjojen tarkempaa tutkailua.

Mistä käen runsaus Värriössä mahtaa johtua? Käki loisinee Värriön luonnonpuistossa etupäässä lajeilla järripeippo, leppälintu ja niittykirvinen. Ne kaikki ovat luonnonpuiston yleisimpiä lintuja.

Osansa käen runsauteen (ja runsastumiseen) lienevät antaneet myös lintujen 300 tutkimuspönttöä, joissa pesivien lintujen biologiaa on tutkittu vuodesta 1970. Leppälinnun runsaus ja sitä seuraava käkien runsaus selittynee osaksi juuri näillä tutkimuspöntöillä.

Comments:
Sama käkiyksilö on helppoa laskea esim. linjalaskennassa useaan kertaan. Pohjoisessa käkien liikkumissäde näyttää olevan säännöllisesti 1 km, etelässä reviirit ovat selvästi pienempiä. Käki vaihtaa laulupaikka sen säteen sisällä. Alueella, jossa on oikeasti paljon käkiä, kuuluu SAMANAIKAISESTI useita, monesti 4-7 käkeä. Epäilen, ettei näin ole laita Värriössä. Kuvaaja näyttäisi käen runsastumista - mikä voi olla todellista, jos laskijat ovat laskeneet käet aina samalla tavalla. Kokeneet laskijat pystynevät seuraamaan käen liikkumista (joillakin yksilöillä on yksilöllinen ääni) ja hakevat samanaikaishavaintoja, ettei tulisi käkeä toistamiseen tai kolmanteen kertaan laskettua.
 
Hei Margus,

Lintulinjat on kävellyt vuosikausia Teuvo Hietajärvi, havainnoiden linnut samalla tavalla vuodesta toiseen. Eli vuosien väliset erot ovat todellisia. Myös käkien runsastuminen viime vuosina lienee todellinen. Käyttämässämme pistelaskennassa äänekkäälle käelle tulee epäilemättä liian suuri runsaus hiljaisempiin lintuihin verrattuna, eikä todellisia käkimääriä saakaan helposti selville.

Pitkäaikaista havaintosarjaa (jonka tallennus tuli valmiiksi vasta tämän 13.7.2006 merkinnän jälkeen) häiritsee vuoden 1987 merkillinen käki-invaasio. Kirjoitin siitä toisen jutun tänään (19.8.2006) tähän samaan Luontopäiväkirjaan.

Veli Pohjonen 19.8.2006
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?