Saturday, July 29, 2006

Hirvihavaintoja - Moose observations

Olin eilenillalla tulossa Nuortin suunnasta, kun noustessani Raippavaaran takaisesta kurusta huomasin nuoren hirven tuijottavan minua honkien keskeltä. Tänään aamulla, kävellessämme Pulkkatunturiin koealalle, tutkimusavustaja Tarmo Kylli havaitsi Hirvasjoen läheisen jängän laidassa hirviemän ja vasan. Palatessamme koealalta illalla Hirvas- ja Kuntasjokien välisessä petäjikössä kohtasimme ylivuotisen hirvenvasan. Kaikissa tapauksissa kameramies oli liian hidas. Ks. 21.7. luontopäiväkirjamerkintä "Hirvet Värriön luonnonpuistossa". PM

Yesterday night, while coming from Nuortti fell, I was climbing from deep valley behind Raippavaara hill and I suddenly saw young moose staring at me in middle of pine trees. Today morning, when we were walking to sample plot in Pulkkatunturi fell, research assistant Mr. Tarmo Kylli saw Moose cow and calf behind a little fen. In evening we were walking back to the station and we noticed young moose in the pine forest between rivers Hirvasjoki and Kuntasjoki. In all cases cameraman was too slow. Look at Nature Diary posting on 21. July "Mooses in Varrio Nature Reserve".

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?