Wednesday, May 03, 2006

Uusia muuttajia - More springly newcomers

Päivän tulokkaat ym.:
- rautiainen lauloi Pommituskukkulain länsipuolella ja Yli-Nuortin pohjoispuolella puolenpäivän
aikoihin lumilinjan varrella.
- telkkäpari Yli-Nuortissa kesäsillan yläpuolella klo 14.
- ampuhaukka valitti Pommituskukkulain pohjoisrinteellä klo 11 jälkeen.
- piekana kaarteli Ainikuusikossa klo 13.55.
- pikkukäppärinaaras (käpylintu) Kuutsjärven länsipuolella, pesässä klo 9.30. TH

Newcomers of the day etc.:
- Dunnock (Prunella modularis), singing birds on the hill Pommituskukkulat and
on the northern side of Yli-Nuortti by the snow observation line in the middle of the day.
- Goldeneye (Bucephala clangula) 3.5. a pair up from the summer bridge of Yli-Nuortti
at 14. o'clock.
- Merlin (Falco columbarius) whimpering on the northern slope of Pommituskukkulat after 11.
- Rough-Legged Buzzard flying above Ainikuusikko at 13.55.
- Crossbill female (Loxia curvirostra) at the nest of the western side of Kuutsjärvi lake, at 9.30.

Новые прилетавшие и т.п.:
- лесная завирушка 3.5. поющая на восток от холма Поммитускуккулат и тоже на
север от реки Юли-Нуортти в середине дня.
- гоголь 3.5. пара на Юли-Нуортти вверх от летнего моста в 14. ч.
- дербник стонающый на северной склоне Поммитускуккулат после 11. ч.
- зимняк парил над ельником Финикуусикко в 13.55.
- самка клеста-еловика на гнезде западной стороны Куутсярви в 9.30 ч.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?