Thursday, May 11, 2006

Uusia havaintoja / New observations:

Uusia lajeja ja havaintoja:
- kimalainen 5.5. ainakin 2 pörriäistä liikkeellä eri puolilla (TH, RR).
- helmipöllö puputti päivällä 5.5 Raippavaarassa päin (RR).
- kirjosieppo 6.5. asemalla (RR).
- tavi 6.5. Yli-Nuortissa kesäsillan luona (RR). 11.5. useita Kyörteslammella (TH).
- sisilisko 8.5. aseman seinällä (RR).
- pikkukuovi 11.5. Ruuvaojan alapuolella Kemijokivarressa aamulla ääntä.
- metsähanhi 11.5. pari Kyörteslammella.
- haapana 11.5. pari Kyörteslammella.
- kapustarinta 11.5. kuten ed.
- Kyörteslammella myös joutsenpari ja telkkiä.
- pohjansirkku 11.5. laulava Puolivälinjängän E-puolella.
- taivaanvuohi 11.5. eri puolilla matkan varrella.
- mustaviklo 11.5. lennossa ilm. N VI N-puolella aamupäivällä.
- punakylkirastaalla pesä lähes valmis Ainikuusikon tien varrella 11.5.
- 11.5. Ainijärvestä lähti jäät. TH

New observations and species:
- Bumblebee 5.5. in the different paces.
- Tengmalm's Owl was singing on the day-time 5.5. on the direction of Raippavaara.
- Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) 6.5. on the station.
- Teal (Anas crecca) 6.5. on the Yli-Nuortti near the summer bridge. 11.5. already few birds
on the lake Kyörteslampi.
- Saurian 8.5. on the wall of the station.
- Whimbrel (Numenius phaeopus) 11.5. voice down by the Kemijoki from Ruuvaoja.
- Bean Goose (Anser fabalis) 11.5. a pair on Kyörteslampi.
- Wigeon (Anas penelope) 11.5. like above.
- Golden plover (Pluvialis apricaria) 11.5. like above.
- on Kyörteslampi also a pair of Swans (Gygnus gygnus) and Goldeneyes.
- Rustig Bunting (Emberiza rustica) 11.5. singing on the eastern side of the mire
Puolivälinjänkä.
- Snipe (Capella gallinago) 11.5. at the different places.
- Spotted Redshank (Tringa erythropus) 11.5. voice from the air on the N-side of V1.
- Redwing had almost ready nest by the road Ainikuusikko 11.5.
- the ice left from Ainijärvi-lake 11.5.

Новые наблюдения и виды:
- шмель 5.5. во многих местах.
- мохноногий сычь 5.5. пел днем на стороне Раиппаваара.
- пестрая мухоловка 6.5. на станций.
- чирок-свистунок 6.5. близко от летнего моста в Юли-Нуортти. 11.5. некоторые птици
в озерке Кюёртеслампи.
- ящерица 8.5. на стене станций.
- средный кроншнеп 11.5. звук на реке Кемийоки вниз от Рууваойа.
- гусь-гуменник 11.5. пара на озерке Кюёртеслампи.
- свиязь 11.5. как предидущий.
- золотистая ржанка 11.5. как предид.
- на Кюёртеслампи тоже пара лебедей и гоголи.
- овсянка-ремез 11.5. поющий на восток от болота Пуоливялинянкя.
- бекас 11.5. во многих местах по дороге.
- щеголь 11.5. звук от неба на северной стороне Вярриё 1.
- белобровик имел почти готовое гнездо возле дороги Аиникуусикко в 11.5.
- лед отправился из оз. Аиниярви в 11.5.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?