Monday, May 29, 2006

Toukokuun 29.päivän havaintoja / Observations of 29-th of May

Ihmetyttää, missä olivat pikkukäpylinnut ja kirjosiivet talven. Isokäppäreitä sentään jokunen näkyi keskitalvellakin. Ne pesivät maalis-huhtikuussa, jolloin toiset tulivat kuin muuttomatkalta. Kirjosiivet, ne vähät häipyivät, mutta pikkukäppärit alkoivat pesiä huhti-toukokuun vaihteessa, myöhään käpylinnuille. Tänäänkin löytyi pikkukäpylinnun pesä V 1 NW-puolelta kuusen latvasta 14 m korkeudelta. Koiras kävi ruokkimassa naarasta, joka hautoi pesässä. Kahdessa muussa pesässä on myös vielä pesintä meneillään.

Saunarannassa nähtiin iltakuuden maissa kevään ensimmäinen sinirintakoiras. Vähän ajan päästä Kuutsjärveen laskeutui kalalokki. TH

I wonder where spent crossbills the winter. Few Parrot Crossbills were seen also in the middle of winter. They nested in March-April, when the others came like migratory birds. Two-barried Crossbills (the few) disappeared, but Little Crossbills started to nest at the end of April, very late for them. Also today I found a nest of Crossbill at the top of spruce, 14 m from the ground, on the SW-side of Värriö 1. The male feeded the female, which was sitting on the nest. There are also two other nests, where the nesting is still going on.

On the beach of sauna we met the first Bluethroat (Luscinia svecica). This was he. After a while on Kuutsjärvi landed Common Gull (Larus canus).

Я удивляюсь, где провели зиму клесты. Некоторые сосновики были видны и в середине зимы. Они гнездились в марте-апреле, когда другие вернулись как прилетающие c юга.
Белокрылые, малые, изчесли, но еловики начали гнездиться в конце апреля, очень поздно им. Тоже и сегодня я нашел гнездо еловика на вершине ели, 14 м от землы на северо-западной стороне Вярриё первого. Самка сидела на гнезде и самец кормил ее. Есть еще два гнезда, где сейчас гнездуют.

На берегу сауны видели первую этой весной варакушку, самца, часов в 6 вечером. Через
минуту спустилась на Куутсярви сизая чайка.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?