Sunday, May 21, 2006

Syväkurun latvalammella - at the Syvakuru pond

Tarkistin aurinkoisena toukokuun sunnuntaina Syväkurun pohjoisrinteen ja latvalammen (kuvassa). Syväkurun pahdoilla voisi tavata sepelrastaan, ja latvalammen pajukoissa voisi kuulla sinirinnan laulua. Kumpaakaan ei ainakaan vielä tässä toukokuun vaiheessa näkynyt eikä kuulunut. Latvalampi oli vielä lähes kauttaaltaan jäässä; sulaa oli vain lammen luusuassa (josta Hirvasjoki jähtee).

Tavanomaisesta kevään äänimaailmasta poikkeavat lintuhavainnot:

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?