Thursday, May 04, 2006

Päivän havainnot / Observations of the day

4.5. 06 havainnot:
- hiiripöllö kähisi Ylimmäisen Papuhaaran kurulla kuusessa klo 13.45.
- punarinta 4.5. laulava Yl. Papuhaaran varrella alempana klo 14.
- närhi pistäytyi aseman pihassa klo 16.30 aikoihin.
- metsäviklon 4.5. laulua Kuutsjärvellä klo 20.13. TH

Observations of 4.5. :
- Hawk Owl hissed on the gully of the river Ylimmäinen Papuhaara on spruce at 13.45.
- Robin (Erithacus rubecula) 4.5. singing down by the Ylimmäinen Papuhaara at 14.
- Jay (Garrulus glandarius) visited the station at 16.30.
- Green sandpiper (Tringa ochropus) 4.5. sang on Kuutsjärvi-lake at 20.13.

Наблюдения 4.5. :
- ястребиная сова хрипела на ущелье реки Юлиммаинен Папухаара на елке в 13.45.
- зарянка 4.5. пела внизу по реке Юлиммаинен Папухаара в 14.
- сойка посетила станцию ч. в 16.30.
- черныш 4.5. пел на оз. Куутсярви в 20.13.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?