Friday, May 05, 2006

Petolintuja - Birds of prey

Kanahaukan uusi pesä löytyi Hirvasjokilaaksosta klo 11. Lintu kutsui pesässään, ja tottelin
kutsua. Männikköä, pesä noin 7 metrin korkeudella.
Isokäpylintukoiras taas kutsui minut lapinpöllön luo kuusikkoon puoli tuntia myöhemmin. Käpylintu varoitteli ilm. liian lähelle pesää tulleen pöllön takia. Pöllö oli kesy, ei tykännyt
kirkkaasta auringonvalosta. TH

I found a new nest of Goshawk on the valley of Hirvasjoki at 11. The bird was calling at the nest, and I obeyed. Pine forest. The nest was at 7 metres.
A male Parrot Crossbill called me to Great Grey Owl (Strix nebulosa) a half hour later in spruce forest. Obviously Crossbill was alarming because of the owl, which was too near to the nest. The owl wasn't afraid, but didn't like the sunlight.

Я нашел новое гнездо ястреба-тетеревятника на долине реки Хирвасйоки в 11. Птица призывала на гнезде, и я послушился. Это было сосновый бор, и гнездо находилось на сосне на высоте 7 м.
Потом самец клеста-сосновика призвала меня к бородатую неясыть через полчаса на ельнике. Наверно клест был тревожен из-за неясыти, которая была слышком близко от гнезда. Неясыть не боялась, но солнцесвета не любила.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?