Thursday, May 18, 2006

Matalaa pesäprofiilia / Low profil of nests

Pommituskukkulain maastossa ollessani kuulin tikan koputusta kelosta. Etsin äänen aiheuttajaa, mutta mitään ei näkynyt, ääni vain kuului. Lopulta huomasin pohjantikkakoiraan pään pilkistävän kelon kolosta vain 1.5 m korkeudella. Tikka oli siis koputellut pesäkoloa kelon sisässä, ja kuultuaan jonkun lähestyvän puuta, tuli reiälle katsomaan. Myöhemmin tikka veteli konekiväärisarjoja ympäristön keloissa.
Lähimailta löytyi myös laulurastaan valmis pesä niinikään 1.5 m korkeudelta kuusesta. Pesässä oli lunta, mikä osoitti rastaan viettävän takatalvilomia. TH

When I was on the hills Pommituskukkulat, I heard a Woodpecker knocking in the dried-up pine. I searched the one, which caused the noice, but nothing was seen, only knocking heard.
Finally I noticed the head of Three-toed Woodpecker-male (Picoides tridactylus) peeping in the hole of the tree at height of only 1.5 m. Therefore, the Woodpecker was pecking nest-hole inside, and when heard somebody coming, he came to see.
At the neighbourhood I found also a completed nest of Song Thrush (Turdus philomelos) at 1.5 m height in spruce. There was snow on the nest, which showed, that Song Thrush has a vacation of second winter.

Когда я был на холмах Поммитускуккулат, я слышал дятеля стучать на сухостойке-сосне.
Я искал того, кто причинял звук, но ничего было не видно, только звук слышно. Наконец я заметил голову трехпалого дятеля-самца проглядывать в дупле лерева в высоте только
1.5 м. Значит, дятел стучал свое гнездо внутри в дереве, и когда ушлышал кого-то приближаться к дереву, он вышел посмотреть.
В близости я нашел и готовое гнездо певчего дрозда тоже в высоте 1.5. м, на которой был снег. Это означало, что дрозд сейчас проводит отпуск по-возврату зимы.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?