Tuesday, May 02, 2006

Lämpöaalto toi uusia lajeja - The warm southern spell brought new species

Päivän havainnot:
- leppälintu, koiras, asemalla klo 7.15.
- laulurastas, laulua takarajan soitimella klo 8.40.
- niittykirvinen, lennossa Kuntaskurulla klo 9.15.
- pajusirkku, lennossa Kuntaskurulla klo 9.20.
- puukiipijä, ääntä Kuntaskurulla 9.30.
- pikkukäpylintu, rakennusvalmis pesä löytyi emoja seuraamalla Kuutsjärven
länsipuolelta klo 13. Pesä männyn oksalla 5 m:ssä.
- todennäköinen räkättirastas Ainikuusikossa klo 19.
- kuukkeli Pitkänjängän pesässä klo 18.30. TH

Observations of the day:
- Redstart (Phoenicurus phoenicurus), male on the station at 7.15.
- Song thrush (Turdus philomelos), singing on the mating place at 8.40.
- Meadow pipit (Anthus pratensis), flying over the Kuntaskuru creek at 9.15.
- Reed bunting (Emberiza schoeniclus), flying on the Kuntaskuru at 9.20.
- Tree Creeper voice on the Kuntaskuru at 9.30.
- Crossbill 2.5. ready nest found by following adults on the W-side of Kuutsjärvi at
13. The nest was on the branch of pine at 5 m.
- obvious Fieldfare (Turdus pilaris) 2.5. at Ainikuusikko at 19.
- Siberian Jay at the nest of Pitkäjänkä at 18.30.

Наблюдения этого дня:
- горихвостка 2.5. самец на станций в 7.15 ч.
- певший дроздь 2.5. пение на токовище зона в 8.40 ч.
- луговой конек 2.5. летающий на ущелье Кунтаскуру в 9.15 ч.
- камышевая овсянка 2.5. лет. на Кунтаскуру в 9.20 ч.
- пищуха звук на Кунтаскуру в 9.30 ч.
- клест-еловик 2.5. готовое гнездо найдено на запад от Куутсярви в 13. ч. Гдездо
находилось на сосне 5 м от землы.
- вероятный дроздь-рябинник 2.5. в Аиникуусикко в 19. ч.
- кукша на гнезде Питкаянка в 18.30 ч.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?