Wednesday, May 17, 2006

Lisää kolopesijöitä / More nests in holes

Tarkastin tänään kolme koloa, joissa oli pöllöt pesineet. Kaikki asuttuja; Nuortinahossa viimevuotisessa varpuspöllön kolossa pesii nytkin varpuspöllö. Käpylinnut auttoivat varmistamaan asian klo 14.
Lintukurun kapulakelossa hautoi telkkä 6 munaa.
Jyppyrävaaran kelossa oli helmipöllöllä vain 1 muna, naaras hautoi.

Ainikuusikon punakylki oli keskeyttänyt pesänrakennuksen takatalven ajaksi. Kuukkelilla Pitkänjängän pesässä sen sijaan oli 3 munaa.
Uutena muuttolajina esittäytyi tänään liro Yli-Nuortin varrella klo 13.30., mustaviklo lensi Nuortinahossa suuntana NW. TH

I controlled today tree holes, where the Owls have had their nests. All of them had inhabitants; on Nuortinaho at the hole where last year Pygmy Owl (Claucidium passerinum) had nest, also this year he has his nest. Crossbills helped to verify the thing at 14.
In the tree with round-sticks of Lintukuru-valley there was Goldeneye sitting on 6 eggs.
In the dried-up pine of Jyppyrävaara-hill a Tengmalm's Owl had only one egg.

In Ainikuusikko Redwing had stopped to build his nest for a cold time. But Siberian Jay had 3 eggs at the nest of Pitkäjänkä-mire.
A new migratory species of today was Wood Sandpiper (Tringa glareola) by the Yli-Nuortti at 13.30., Spotted Redshank was flying to the NW at Nuortinaho.

Я проверил сегодня три дупла, где раньше гнездились совы и сычы. Все имели свою хозяаеву; в Нуортинахо в дупле воробьиный сычь имел свое гнездо. Клесты помогли узнать это в 14. В прошлом году тоже так.
В сухостойке с палочками ущелья Линтукуру гогол имел 6 яйч.
В сухостойке сопки Юппураваара мохноногий сычь насиживала только на одном яйче.

В Аиникуусикко белобровик перестал стройть свое гнездо на холодное время. Зато кукша
у болота Питкаянка имел три яича.
Как новая прилетная птица преставился сегодня фифи на Юли-Нуортти в 13.30, щеголь летел на северо-запад в Нуортинахо.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?