Friday, May 19, 2006

Kulorastaan maa - Land of Mistle thrush

Kotovaarasta koilliseen, aina Nuorttitunturiin asti alkaa yhtenäinen mäntymetsä. Toukokuun puolivälistä lähtien se on kulorastaan (Turdus viscivorus) maata. Sen rätisevä lentoääni tsrrr, tsrrr , kuiva varoitusääni terrr ja huiluviheltelymäinen laulu ovat mäntymetsän tyyppiääniä. Kulorastaan kanta on Värriön tutkimusaseman havaintojen mukaan nousussa.

Large Scots pine forest starts Northeast of Kotovaara hill, towards Nuortti fell. From mid May onwards it is land of Mistle thrush (Turdus viscivorus).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?