Sunday, May 28, 2006

Koivut hiirenkorvalla / Birches are opening

Kylmää pitää, eilen aamulla oli vielä lunta uutta lunta maassa. Puolukatkin ovat vielä syötäviä, toisin kuin etelä-Sallassa. Koivut ovat päässeet hiirenkorvalle ja lumet lähes lähteneet. Kuutsjärvessä vielä vähän jäätä. Kulorastaalla oli eilen yksi muna Nuortinahossa, ja tänään löytyi pari urpiaisen pesää kuusista Kuntashaaralla. Toisessa naaras hautoi 4 munaa, toinen
sijaitsi 11 m kork., 2 m rungosta, jäi kiipeämättä. Sielläkin lintu pesässä. Tinteillä on jo munia pöntöissä, mutta siepot ja leppälinnut vasta rakentavat. TH

It is cold here, yesterday morning there was a new snow on the ground. Cowberries are still good, in a different way than at the southern Salla. Birches are opening and the snow has almost gone. At Kuutsjärvi there is a little of ice still. Mistle Thrush had one egg yesterday at Nuortinaho, and today I found two nests of Redpoll (Acanthis flammea) on Kuntashaara. In one nest there were 4 eggs, and the other was at 11 m in spruce, 2 m from the trunk. I didn't climb. However, there was a bird on the nest. Tits have eggs, but Flycatchers and Redstarts are only building.

Это холодно сейчас, вчера утром был еще новый снег на земле. Брусники еще съедобные,
не так как в южной Салле. Березы открываются и снег пости растаял. В Куутсярви еще
немножко льда. Деряба имела одно яйцо вчера на Нуортинахо, и сегодня я нашел два гнезда чечетки на Кунтасхаара. В одном гнезде 4 яйца, и другое гнездо находилось в 11 метрах от землы и 2 м от ствола елки, и я туда не влез. Птица там была на гнезде. У
синиц есть уже яица на гнездах, но мухоловки и горихвостки только строят свои.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?