Wednesday, May 31, 2006

Kahden kerroksen väkeä / Folk of two floors

Tänään kylmänä (+ 3) vesisadepäivänä löytyi Kotovaaran S-rinteen pönttöalueelta urpiaisen pesä männyn oksalta 8 m korkeudelta. Niin innokkaasti kiinnitimme Villen kans huomiomme
pesässä vikisevään emoon, että emme huomanneet 4 m korkeudella puun toisella puolen olevaa hyvin näkyvää kulorastaan pesää. Ei sekään sentään löytämättä jäänyt - kuljin myöhemmin pesäpuun ohi, ja tällöin huomasin sen. Koska emoja ei ollut pesissä, kiipesin katsomaan. Kulorastaalla 3 ja urpiaisella 2 munaa. Munaluvut eivät siis vielä täysiä. TH

Today when was a cold (+3) and rainy day, we found with Ville a nest of Redpoll on the area of nestboxes of Kotovaara S. It was on the branch of pine at 8 m high. We fixed our attention so eagerly on the female bird, squeaking on the nest, that we didn't notice the nest of Mistle Thrush, which was very visibly seen on the other side of the tree at 4 m high. However, we didn't lose it, because later I went by the tree, and then found it. Because birds were not on the nests, I climbed to look. Mistle Thrush had 3 and Redpoll 2 eggs - consequently, numbers of eggs were not full.

Сегодня когда был холодный (+3) и дождливый день, мы с Вилле нашли гнездо чечетки на
ареале дупл Котоваара южный. Оно находилось на ветке сосны 8 м от землы. Мы обратили свое внимание так сильно на самку, которая пищала на гнезде, что не заметили гнезда дерябы, которое было очень хорошо видно с другой стороны дерева, на высоте 4 м.
Все-таки мы ее не потеряли, т.к. я поэже прошел через это дерево, и я тогда нашел его. Птицы не были на гнездах, и я влез посмотреть их. У дерябы были 3 и чечетки 2 яйча, значит числа яич не были полны.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?