Saturday, May 06, 2006

Hiilidioksidin mittauksesta - On carbon dioxide measurement

Värriötunturin SMEAR-aseman fotosynteesin mittaus 2006 käynnistyi huhtikuun lopussa. Professori Pertti Harin tiimi asensi neljä hiilidioksidin mittauskyvettiä Kotovaaran mäntyjen latvoihin. Kuvassa kyvettiä asentaa männyn latvaan Ville.

Kotovaaran kyvetit mittaavat hiilidioksidin suhteellisia muutoksia silloin kun kyvetin kansi on kiiinni. Kotovaaran lähi-ilmakehän hiilidioksidin pitoisuuden vertailuarvoina käytetään Ilmatieteen laitoksen Sammaltunturin mittauksia Länsi-Lapista. Näin voi tehdä, koska lähi-ilmakehä on ikään kuin suuri tehosekoitin, ja sen hiilidioksidipitoisuus ja sen muutos ovat lähes samat eri puolilla maapalloa. Keväällä hiilidioksidin pitoisuus kääntyy syöksyyn, kun pohjoiset metsät alkavat siepata hiilidioksidia. Vuosina 1999-2004 syöksyn alku ajoittui välille 10. huhtikuuta – 2. toukokuuta.

Huhti-toukokuun vaihteessa Sammaltunturin lähi-ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus oli 388 ppm (data: Ilmatieteen laitos). Sammaltunturin alustavien tietojen mukaan pitoisuus näyttäisi kääntyneen laskuun 4. toukokuuta huipputasoltaan 393 ppm, kun lämmin aalto saavutti Lapin ja havumetsien fotosynteesi käynnistyi. Tänään (6. toukokuuta) hiilidioksidin pitoisuus oli 385 ppm.

Pallastunturin hiilididioksin tunneittaista pitoisuutta voi seurata osoitteessa: http://fmigaw.fmi.fi/

*****

Measurement of 2006 Scots pine photosynthesis started in Varrio SMEAR-station at the end of April. The team of professor Pertti Hari installed four gas exchange couvettes on the tops of young Scots pines. In the photo Ville installs the couvette in one of the sample trees.

The couvettes in Kotovaara measure the proportional, temporal changes of carbon dioxide when the cap of the couvette is closed. The absolute carbon dioxide values of the nearest atmosphere are received from Sammaltunturi measurement station in the eastern Lapland.

This can be done as the nearest atmosphere is constantly under a turbulent mix. Thus near to same reference carbon dioxide contents, and the changes in the content, can me measured on various sides of the globe.

In the spring the carbon dioxide content starts to fall when northern forests start to capture carbon dioxide. During the years 1999-2004 the onset of carbon dioxide fall happened between 10 April – 2 May.

At the end of April 2006 the carbon dioxide content was 338 ppm (data courtesy by Finnish Meteorological Institute). According to the preliminary data the onset of carbon dioxide fall took place on 4 May from the top value 393 ppm, as the warm spring spell reached Lapland, and the coniferous forests started their photosynthesis. Today (6 May) the carbon dioxide content was 385 ppm.

You can follow the hourly carbon dioxide values of Pallastunturi air in the address: http://fmigaw.fmi.fi/


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?