Thursday, April 20, 2006

Tummaluppoa kelon rungolla - Bryoria lichen on dead Scots pine

Tummaluppoa (Bryoria fuscescens) kasvaa paitsi elävien mäntyjen oksilla myös keloutuneiden mäntyjen pinnalla. Se saa pääosan ravinteistaan sadevdestä.

Bryoris fuscescens lichen grows besides on living Scots pine branches, also on the stems of dead Scots pine trees. The lichen gets most of the needed nutrients from the rain water.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?