Thursday, April 20, 2006

Tummalupon maa - Land of hanging lichens

Värriön luonnonpuistossa kasvaa runsaasti luppoa, etenkin tummaluppoa (Bryoria fuscescens). Se on erityisesti vanhojen mäntymetsien laji. Lupot ovat herkkiä ilman saasteille. Tummalupon runsaus kertoo, että Itä-Lapin ilma on nykyisin puhdasta.

Plenty of hanging lichens, especially of the species Bryoria fuscescens, is growing in Varrio Nature Reserve. This species is typical to northern old Scots pine forests. These hanging lichens are sensitive to air pollution. The abundance of Bryoria fuscescens tells that the air quality of Eastern Lapland is nowadays pretty good.

Comments:
Löysin bloggisi, todella lupaavaa havaita itäisen Lapin ilman laadun paraneminen. Seuraan mielenkiinnolla (New Yorkista) havaintojanne. Terveisin
Pekka Patosaari
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?