Saturday, April 22, 2006

Piekana Värriössä - Rough-legged buzzard in Varrio

Yksinäinen piekana (Buteo lagopus) lensi Värriön luonnonpuistossa, Kotovaaran yli luoteesta kaakkoon. Kyseessä on vuoden 2006 ensimmäinen havainto Värriössä

A lonesome rough-legged buzzard (Buteo lagopus) flew over Kotovaara hill, from northwest to southeast, This was the first observation of 2006 in Varrio.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?