Thursday, April 27, 2006

Muuttohavaintoja / Observations of migrating birds

Huhtikuun muuttohavaintoja Värriön seudulta:
- pulmunen 4.4. 1 yks. aseman yli NE. TH.
- talitiainen 10.4. asemalle ilmestynyt pari. RR
- varis 11.4. Ainikuusikossa useita. TH (Tuntsalla jo aikaisemmin, PP)
- tilhi 12.4. pariskunta Kuutsjärven pälvissä illalla. TH
- sinitiainen 20.4. käväisi aseman lintulaudalla. RR
- peippo 21.4. aseman ruokintapaikalla koiras. VP
- piekana 22.4. Kotovaara lennossa SE. VP
- västäräkki 26.4. Ainijärvi 1 yks. RR
- kulorastas 27.4. useita Jänisaavalla ja Kyörtesselässä, laulua. TH

Observations of migrating birds in april in Värriö region:
- Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) 4.4. 1 ex. to the NE over the station
- Great Tit (Parus major) 10.4. a pair appeared on the station
- Hooded Crow (Corvus corone cornix) 11.4. many ex. in Ainikuusikko (in Tuntsa earlier, PP)
- Waxwing (Bombycilla garrulus) 12.4. a pair on Kuutsjärvi
- Blue Tit (Parus caeruleus) 20.4. on the station 1 bird
- Chaffinch (Fringilla coelebs) 21.4. male on the station
- Rough-Legged Buzzard (Buteo lagopus) 22.4. flying over Kotovaara to the SE
- White Wagtail (Motacilla alba) 26.4. 1 ex. on Ainijärvi
- Mistle Thrush (Turdus viscivorus) 27.4. many birds on the region of Tulppio-Ainijärvi.

Налюдения птиц в апреле на территорий Вярриё:
- пуночка 4.4. 1 птица через станцию на северо-восток
- большая синица 10.4. пара явилась на станций
- ворона 11.4. многие уже в Аиникуусикко (раньше на Тунтса-регионе)
- свиристель 12.4. на проталинах оз. Куутсярви 1 пара
- лазоревка 20.4. на кормилище была одна
- зяблик 21.4. самец на станций
- мохноногий канюк (зимняк) 22.4. через Котоваара на юго-восток 1 птица
- трясогуска 26.4. 1 птица на Аиниярви
- дерябя 27.4. многие между Тулппио-Аиниярви. Пение.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?