Thursday, April 20, 2006

Luppoa keväthangella - Bryoria lichen on the spring snow

Puista putoava luppo on porojen ravintoa luppoaikana. Luppoajaksi nimitetään sitä kevään jaksoa, jolloin hanki on niin kovaa, että porot eivät voi kaivaa jäkälää sen alta. Ne joutuvat syömään luppoa - sekä puiden alaoksilta että hangelta - kunnes teräshanget sulavat ja ensimmäiset pälvet paljastuvat.

Reindeers eat the Bryoria lichen that has fallen from the trees. These lichens are important in the late spring when the frozen snow is so hard that the reindeers cannot dig through it. They must eat Bryoria lichens until the snow softens and melts away.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?