Saturday, April 29, 2006

Luontohavaintoja / Nature observations

Huhtikuun luontohavaintoja:
- 11.4. helmipöllö puputti Raippavaaran suunnasta klo 22. jälkeen.
- 12.4. hiiripöllö Kuntashaaran S-puolella puolenpäivän aikaan.
kanahaukka vanha, ilm. koiras Ainijärven S-puolitse W klo 16.30.
- 14.4. hiiripöllö aamulla Kotovaaran SE-rinteellä.
- 16.4. näätä aamuvarhaisella aseman ruokintapaikalla. Karkasi myöhemmin kelkkaa asemalta
W päin (KP).
- 28.4. piekana lennossa Pulkan SE-puolella puolenpäivän aikaan.
- 29.4. kuukkelin pesä valmis, mutta tyhjä Pitkänjängän SE-puolella. Kuusessa 4 m kork. TH

Nature observations in april:
- 11.4. Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) was singing in the direction of Raippavaara
after 22. o'clock.
- 12.4. Hawk Owl (Surnia ulula) on the south side of Kuntashaara on the middle of the day.
Goshawk old, obviously male flew to the west on the south side of Ainijärvi 16.30.
- 14.4. Hawk Owl in the morning on the SE-slope of Kotovaara.
- 16.4. Pine Marten (Martes martes) early in the morning on the feeding place of the
station. Later escaped the snow-scooter to the west.
- 28.4. Rough-Legged Buzzard flying to the SE from Pulkkatunturi at the middle of the day.
- 29.4. nest of Siberian Jay ready, without eggs in spruce at 4 m, on the SE-side of Pitkäjänkä.

Природные наблюдения в апреле:
- 11.4. мохноногий сыч пел вечером после 22. в направлений Раиппаваара.
- 12.4. ястребиная сова на юг от Кунтасхаара в середине дня.
ястреб-тетеревятник летел на запад на южной стороне Аиниярви в 16.30.
- 14.4. ястребиная сова утром на юго-восточной склоне Котоваара.
- 16.4. лесная куница рано утром у кормилищи станций. Позже убежала мото-сани на
запад.
- 28.4. зимняк на лету на юго-восточной стороне сопки Пулккатунтури в середине дня.
- 29.4. гнездо кукши готово, без яйц на елке на юго-восточной стороне Питкаянка.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?