Friday, April 21, 2006

Lumijyväsiä - Granular snow - Snökorn

Värriön luonnonpuistoon sateli iltapäivällä lumen päälle pieni kerros lumijyväsiä. Pienet, pyöreät lumijyväset satavat ainoastaan Stratus-pilvestä, kansankielellä sumupilvestä. Lumijyvästen ja pinnan välinen kitka on pieni, sillä jyväset lähtevät helposti pyörimään. Tämä voi aiheuttaa jyrkillä rinteillä lumivyöryvaaran, jos jyvästen päälle sataa raskasta lunta.

In the evening some granular snow fell down to ground in Värriö. Those small, roundy granules come only from Stratus-clouds, also known as fogclouds. The friction between the granules and ground is rather small, since the granules roll very easily. Therefore, a layer of granular snow under heavy snow on steep slopes may trigger avalanches.

På eftermiddag någon snökorn duggade i Värriö. Snökorn, som faller bara från Stratus-moln, rullar lett i jord och därför tung snö över snökorn kan tillfoga snöskred.

(E-MK)

Comments:
Wah, what it is rare snow!
 
Granular snow is actually very common in Finland (2nd common snow species), but very few people recognize it (maby because the granules are so tiny that it seems much like normal snow in the air).
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?