Sunday, April 02, 2006

Kirjosiivet ilmestyneet / Two barried Crossbills appeared

Jo 31.3.06 havaitsin parven kirjosiipikäpylintuja 5-6 yks. rajalla Pirunkurun S-puolella. 2.4. niitä oli myös aseman pihapiirissä. Jostain syystä kirjosiivet ja pikkukäppärit ovat olleet kovimman talven poissa, ja ilmestyneet viime aikoina kuin muuttolinnut maisemiin.

Metsotkin ovat lopulta aloittaneet siivenvetonsa. 31.3. havaitsin jälkiä Hirvasjoen E-puolen soidinpaikalla. TH

Already on 31.3.06 I saw a flock of Two barried Crossbills (Loxia leucoptera) 5-6 birds on the boarder to the south of valley Pirunkuru. 2.4. couple of them were near the station. For some reason Crossbills (Loxia curvirostra) and Two barried Crossbills got away for the coldest winter, and became back like migratory birds on the last days.

Also Capercaillies (Tetrao urogallus) have started to sweep the wing. 31.3. I saw tracks of them on the mating place to the east of Hirvasjoki
.

31.3.06 я видел стайку белокрылых клестов 5-6 птиц на границе Россий на юг от ущелья Пирункуру. В 2.4. их было видно в близости станций. Откуда-то еловые и белокрылые клесты отлетели на время самой холодной зимы, и прилетели как мигрируюущие птици в прошлые дни.

И наконец и глухары стали тащить крыло. В 31.3. я видел следы их на токовище на восточной стороне реки Хирвасйоки.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?