Friday, April 28, 2006

Isokäppärin poikaset / The youngs of Parrot Crossbill

14.4. löysin isokäpylinnun pesän rajan läheisyydestä pienen männyn latvasta. Pesä sijaitsi vaaranrinteen männikössä. Silloin naaras hautoi. Tänään tarkastin pesän tarkkailemalla viereisestä puusta. Naaras lämmitti n. 4 päivän ikäisiä poikasia. Koiras ruokki kaksi kertaa 50 minuutin välein. Poikasia oli ainakin kaksi. TH

14.4. I found a nest of Parrot Crossbill near the boarder at the top of a little pine. The nest was at the pine forest on the slope of the hill. Then the female was sitting on the nest. Today I controlled the nest watching at the neighboar tree. The female was warming the youngs of approx. 4 days. The male feeded two times between 50 minutes. There were at least two youngs.

14.4. я нашел гнездо клеста-сосновика у госграницы в вершине маленькой сосны. Гнездо находилось в сосновом бору на склоне горки. Самка насиживала тогда. Сегодня я проверил гнездо наблюдав на соседней дереве. Самка обогрел птенцов с возрастом ок. 4 дней. Самец кормил два раза с промежутком 50 минут. В гнезде были по крайней мере два птенца.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?