Saturday, April 01, 2006

Aprillipäivän tuisku tunturissa - April first snow storm

Ei kevään tulo tunturissa yhtä aurinkoa ole. Aprillipäivänä Värriötunturiin saapui pitkän poutajakson jälkeen kevään lumimyrsky.

The onset of the spring is not continuous sun. On April first a new snow storm reached the Varrion mountains.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?