Thursday, March 02, 2006

Sorsia Tuntsajoella / Ducks on the river Tuntsajoki

Rajavartijat Juha Gröötilä ja Teemu Siivola käväisivät asemalla kertomassa nähneensä kolme heinäsorsaa Tuntsajoen latvalla tänään 2.3. Ne olivat nousseet moottorikelkkoja karkuun joen sulapaikasta. Totesimme paikan samaksi, missä olimme nähneet kolme heinäsorsaa myös 90-luvun alussa helmikuulla. Näistä linnuista ainakin yksi oli koiras. Toivottavasti nämä välttävät lintuinfluenssan, kun eivät ole lähteneet muuttomatkalle. TH

The boarder guards Juha Gröötilä and Teemu Siivola visited our station, and told us, that they had seen tree Mallards (Anas platyrhynchos) on the upper flow of the river Tuntsajoki today 2.3. The ducks had escaped the snow-scooters from the open water of the river. We noticed, that the place was the same, where we saw also tree Mallards on february on the beginning of nineties. At least one of these birds today was male. We hope, that these birds will avoid the bird influenza, because they have not migrated to the south.

Пограничники Юха Гроотила и Теему Сиивола посетили станцию и рассказали, что увидели трех кряквы на верховье реки Тунтса сегодня 2.3. Они убежали от снегоходов из воды реки. Мы заметили, что это место то же, где мы увидели тоже трех кряквы в начале 90-летия. По крайней мере один из этих был самец. Надеемся, что эти птицы избежат птичий грипп, т.к. не отлетели на юг.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?