Tuesday, March 07, 2006

Näädän parijälki pehmeässä lumessa - Paired track of Pine marten


Pehmässä lumessa näädän pariloikasta jää hankeen säännöllinen jälkinauha. Toinen jälki on lähes kokonaan toisen etupuolella. Askelen (loikan) pituus on 50-70 cm. Kuva Värriö ykkösen ja Rakitsan välisestä kurusta.

In soft snow the paired jump of Pine marten (Martes martes) leaves a regular track. One step of the pair is almost fully in front of the other. The length of the jump is between 50-70 cm. The photo is from the valley between Varrio one and Rakitsa hill.

Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?