Thursday, March 23, 2006

Iso Leimaaja outamännikössä - Big Logger in heavy snow forest

Tykkyjen jo varistua Värriön metsistä Ison Leimaajan harvennuksen merkit näkyvät hyvin outamaan nuorissa männiköissä; muita leimaajiahan luonnonpuistossa ei käykään. Kun kokonaisia puita katkeilee parin metrin korkeudelta, latvuston luppo putoaa samalla porojen talviruoaksi (huomaa runsas luppo oikeanpuoleisessa, vielä pystyyn jääneessä puussa).

When the heavy snow melts away from the Varrio young Scots pine forests the signs of Big Logger become more visible. When entire trees fall down to the snow also the lichens on the upper brances become available to the reindeers (note plenty of lichen in the tree to the right of the broken stem).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?