Wednesday, January 04, 2006

Tykkyä Itä-lapissa - Heavy snow in Eastern Lapland

Koko Itä-Lapissa on runsaasti tykkyä tammikuun alussa. Tykkyä kertyy eniten vaaramaihin, joiden puihin alijäähtyneiden pilvien vesi kerrostuu ensin huurteeksi. Kevyesti satava lumi takertuu sen jälkeen puiden huurteeseen ja tykkykuorma alkaa kasvaa.

The whole Eastern Lapland experiences heavy snow burden in the beginning of January. The origin of the snow burden of the trees is in super cool clouds the water of which condenses first in the branches. Next, the slowly falling snow deposits on the branches and tops of the trees. Finally the trees have heavy burdens.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?