Wednesday, January 25, 2006

Elämää talviluonnossa Life in wintertime nature

Itä-Lapin erämaan keskitalvi on hyvin, hyvin hiljaista aikaa. Onko luonnossa elämää ollenkaan? Kirjataanpa havaintoja:

Kuivahaaran latvaa pitkin oli saukkopari noussut viime yönä aivan ylös Värriö IV:n länsipuolelle. Saukot olivat kääntyneet takaisin, mutta jääneet jään alle komoon makuulle, koska alempana tuoreita jälkiä ei enää näkynyt.

Tunturin molemmin puolin oli eilen yksinäiset metsot lakimännyissä ruokailemassa, mutta tänään oli molemmilla kaverit. Itäpuolella oli eilen lisäksi metsopari ja yksinäinen lintu. Kaikki siis mustia lintuja, joista kolmella radiolähetin.

Eilen oli minkki kulkenut tunturin länsipuolella ojan vartta alaspäin, ja kaksi urosnäätää sekä kettu pyöriskelleet samoilla seuduilla. Näätä oli kaivanut pyyn jätteitä lumesta, ja myöhemmin yrittänyt pyytää jänistä, laihoin tuloksin. Sama kettu, tai sen lajitoveri kävi näyttäytymässä asemalla muutama ilta sitten.

Tänään löytyi Kuivahaaran latvalta lisäksi merkkejä urpiaisparvesta; siemeniä ja jalanjälkiä koivun alla. Iltapäivällä aseman ohi lensi isokäpylintuparvi, äänistä päätellen. Viherpeipot ovat asemalla edelleen hengissä, ruokinnan avulla selvinneet. Lisäksi näkee kuukkeleita, korppeja, hömö- ja lapintinttejä, riekkoja, varmaan alamaista löytyisi teeriä ja käpytikkojakin.

Poromiehet olivat löytäneet muiden muassa muutamia kadoksissa olleita härkiään, ja nähneet toistakymmentä hirveä vähän kauempana. Oravan, kärpän, lumikon ja myyrien jälkiä näkee hangella harvakseltaan.

Kaiken kaikkiaan, korpimaan ankara talvi elättää koko joukon erilaisia piipertäjiä. TH

The nature of eastern Lapland is very, very silent in the middle of winter. Is there any life at all? Let us denote some observations.

A pair of otters (Lutra lutra) had risen by the upper course of the river Kuivahaara to the end, and turned downwards last night. They had stayed for the day somewhere under the ice, because I didn't find their fresh tracks farther down.

On both sides of the fell I saw a lonely capercaillie (Tetrao urogallus) yesterday, browsing in the pines. Today they both had got friends. Also, on the east side yesterday there were one pair and a lonely one. All the birds were black (males), tree of them with radio transmitters.

On the western side yesterday a mink (Mustela vison) had gone downwards by a little creek, and two male pine martens (Martes martes) and fox (Vulpes vulpes) had cruised on this territory. One marten had digged up remains of a hazel hen (Tetrastes bonasia) from the snow, and later it had tried to catch a hare (Lepus timidus), with poor result. The same fox, or its species mate, was seen at the station a couple of nights ago.

On the upper course of Kuivahaara I found marks of a flock of redpoll (Carduelis flammea); seeds and footprints under a birch. In the afternoon a flock of pine crossbills (Loxia pytyopsittacus) flew over the station, I identifeid them by their voices. Greenfinches (Carduelis chloris) have survived, thanks to feeding, by the station. Also we can see ravens (Corvus corax), siberian jays (Perisoreus infaustus) and siberian tits (Parus cinctus), willow tits (Parus montanus) and willow ptarmigans (Lagopus lagopus). On the lower areas one surely can find also great spotted woodpeckers (Dendrocopos major) and black grouses (Lyrurus tetrix).

The reindeer herdsmen had found a couple of oxes, the castrated reindeer ones, among others (Rangifer tarandus). They had seen over ten couples of mouses (Alces alces), too. In addition to this, one can see tracks of squirrels (Sciurus vulgaris), ermins (Mustela erminea), small weasels (Mustela rixosa), voles, here and there in the snow.

All in all, despite the severe winter the wilderness feeds a whole lot of various trippers.


Середина зимы в Восточной Лапландий очень, очень тихо. Существует ли там жизннь? Давайте пишем наблюдения:

Пара выдр поднялась вверх по верховью реки Куивахаара до самого конца на западной стороне Вярриё IV, и потом повернулись назад. Но они остались отдыхать там где-то подо льдом, потому что ниже по реке больше свежих следов я не видел.

На обоих сторонах тундры были одинокие глухары вчера, но сегодня они получили дружей к себе. Еще на восточной стороне были одна пара и одинокий. Они все были черные птицы, три из них с радиопередатчиками.

Вчера ходила норка по маленькому ручею на западной стороне тундры, и двух самца лесных куниц и лиса кружились на той же территорий. Один из куниц выкопал остатки рябчика из-под снега, и потом он постарался поймать зайца, но с плохым ресультатом. Эта лиса, или другой представитель этого вида была видна на станций несколько вечеров тому назад.

На верховье реки Куивахаара я нашел знаки чечеток сегодня; семи и следы птиц под березой. Во второй половине дня стая клестов-сосновиков пролетела мимо станций, судил по звукам я. Пара зеленушки по-видимому выживет у станций, так как кормят их. Еще можно видеть воронов, кукш, буро- и сероголовых гайчек, белых куропаток. На нижных ареалах можно видеть и большых дятелей и тетеревов.

Оленеводы нашли несколько волов, значит покастрированных оленей, среди других. Они тоже видели больше десяти лосей, немножко дальше от станций. Мимо всего этого видны тут следы белки, горностая, ласки, полевок, немногочисленно на снегу.

В конце концов, суровая зима глухомани содержит целую группу различных обитателей.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?