Friday, December 16, 2005

Umpihankeen - Tracks through the snow

Tietä käyden tien on vanki;
vapaa on vain umpihanki.
(Aaro Hellaakoski)

Umpihankeen on mennyt myös riekko; Värriö I:n länsilaitaa puhkova latu ylittää neljän riekon jäljet.

The skiier's track through western slope of Varrio I fell crosses the footprints of four willow ptarmigans (Lagopus lagopus)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?