Thursday, December 01, 2005

Smear mittausasema joulukuussa - Smear station in early December

Smear - mittausasemalla ilmaston ja sen muutoksen mittaus jatkuu taukoamatta läpi talven. Ainoastaan fotosynteesien mittauksessa käytettävät, paljon liikkuvia osia tarvitsevat kyvetit on kytketty talven ajaksi pois päältä.

Smear - station measures the ecosystem - atmoshophere parameters through the darkest and coldest winter. Only the photosynthesis couvettes, which contain several moving parts, have been switched off for the winter.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?